Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwe działania określonych podmiotów biorą się z chęci wyeliminowania konkurentów bez względu na środki. Dążenie do maksymalizacji zysków i osiągnięcia pozycji lidera rynku jednak nie może odbywać się poza prawem. Przepisy w równym stopniu zapewniają ochronę własności przemysłowej dużym oraz małym firmom, dzięki czemu drobni przedsiębiorcy mają dokładnie takie same szanse jak wielkie korporacje — o ile postępują zgodnie z prawem. Zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii patentowej w Łodzi, gdzie dokładnie przyjrzę się Państwa sprawie związanej z przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji.

Na czym polega przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji?

Pojęcie to zostało zdefiniowane przez art. 3.1. polskiej Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sprawy z tego zakresu dotyczyć mogą między innymi zakazanej reklamy, pomawiania, nieuczciwego zachwalania, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego produktów, wprowadzających w błąd oznaczeń firmy, naśladownictwa produktów czy oznaczeń towarów wprowadzających w błąd. Każde działanie sprzeczne ze stanem faktycznym, którego celem jest dotarcie do konsumenta i wyprzedzenie innych podmiotów, jest czynem nieuczciwej konkurencji. Zapraszam do kontaktu z kancelarią, gdzie dowiedzą się Państwo, jakie kroki prawne warto podjąć, by powstrzymać nieuczciwego przedsiębiorcę przed uderzaniem w Państwa interesy.

Pomoc rzecznika patentowego w przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji

Do przedmiotów ochrony własności przemysłowej należą różnego rodzaju patenty na wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, nazwy handlowe, znaki towarowe, a także oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów. Naruszenie tych własności przemysłowych jest czynem nieuczciwej konkurencji, o ile uderza w interesy innych przedsiębiorców lub klientów. Zachęcam do skontaktowania się z moją kancelarią — oferuję pomoc w przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym czy jednostkom organizacyjnym, w których interes uderza działanie nieuczciwego podmiotu.