Oferta

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • Ochrony znaków towarowych:
  • w Polsce, Unii Europejskiej i w innych krajach.
 • Ochrony:
  • wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych.
 • Badania zdolności rejestrowej:
  • znaków towarowych, wzorów i wynalazków.
 • Reprezentowania w sprawach własności intelektualnej przed :
  • Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
  • Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO)
  • Sądami.
 • Dozorowania terminów przedłużenia ochrony:
  • znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych.
 • Zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Opracowywania pism ostrzegawczych w sprawach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej.
 • Opracowywania opinii w sprawach praw własności intelektualnej.
 • Opracowywania umów:
  • w tym umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie prawa do znaków towarowych, wynalazków,
  • wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych.

Współpracujemy

Współpracujemy z fachowcami w zakresie wykonania zdjęć produktów i powielania potrzebnych dokumentów.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kancelaria Patentowa Aneta Walczewska z siedzibą w Łodzi jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawach własności intelektualnej. Przekazane przez Państwa i pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach postępowania przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, WIPO i przed innymi organami orzekającymi w sprawach ochrony własności intelektualnej w związku z działaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. nr. 49 z 2001 r) oraz zgodnie treścią zgód udzielonych Administratorowi. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub do czasu sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane zostały przekazane Administratorowi ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. .

Doradztwo patentowe i prawne

Naruszenie zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów użytkowych czy przemysłowych albo patentów nie tylko jest niezgodne z prawem, ale również może narazić podmiot uprawniony do ich wykorzystywania na straty bądź nieprzewidziane konsekwencje. Ochrona własności tego typu, którą zajmuje się Urząd Patentowy RP, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, jest więc niezwykle ważna, a w mojej kancelarii specjalizuję się w jej uzyskiwaniu oraz egzekwowaniu. Ponadto świadczę też usługi doradztwa, zwalczania nieuczciwej konkurencji, reprezentowania Klientów w sprawach naruszenia własności intelektualnej czy badania zdolności rejestrowej znaków towarowych.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego

Znalezienie własnej niszy na rynku i wypełnienie jej poprzez zaoferowanie niedostępnych dotąd produktów lub usług, odpowiadając tym samym na potrzeby konsumentów — to cel zdecydowanej większości przedsiębiorców. Przygotowując nową markę, należy jednak sprawdzić, czy nie narusza ona praw tych, które zostały już zarejestrowane. W mojej kancelarii pomogę w tej sprawie — zajmę się profesjonalnym badaniem zdolności rejestrowej znaku towarowego. Oprócz tego rzecznik patentowy przygotuje niezbędne dokumenty do uzyskania patentu, opracuje umowy licencyjne oraz dopilnuje terminu przedłużenia ochrony. Zachęcam do kontaktu i zapoznania się z moim cennikiem!

Zwalczanie naruszeń oraz reprezentowanie Klientów w sprawach

Usługi mojej kancelarii patentowej obejmują nie tylko sporządzanie dokumentów potrzebnych do rejestracji znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Zajmuję się również doradztwem w przypadkach naruszenia praw własności intelektualnej oraz przygotowywaniem pism ostrzegawczych. Ponadto oferuję też reprezentowanie Klientów w sprawach przed sądami, a także takimi instytucjami jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej czy krajowy Urząd Patentowy. Wynalazki, znaki towarowe, wzory, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne — zajmę się ochroną każdego z nich.

Wsparcie profesjonalnego rzecznika patentowego

Jako wykwalifikowany rzecznik patentowy udzielam kompleksowego wsparcia w zakresie prawa własności przemysłowej, a dzięki bogatemu doświadczeniu jestem w stanie podejmować się różnorodnych spraw. Niezależnie od tego, czy chodzi o fachowe doradztwo, badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego, czy zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zawsze gwarantuję pełen profesjonalizm na najwyższym poziomie. Zapraszam do kontaktu!