Ochrona własności intelektualnej

Prawnik — ochrona własności intelektualnej

W mojej pracy prawnika zajmuję się również ochroną własności intelektualnej oraz wynikającymi z tego tytułu prawami twórców jej poszczególnych elementów. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Własności Intelektualnej działam w zakresie:

  • prawa autorskiego i praw mu pokrewnych,
  • prawa do baz danych,
  • prawa własności przemysłowej.

Przepisy regulujące ochronę własności intelektualnej w Polsce

Ochronę własności intelektualnej regulują w Polsce odpowiednie przepisy, do których należą:

  • w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej (prawa autorskiego):

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,

  • w zakresie prawa własności przemysłowej:

— Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jako prawnik wykwalifikowany w tej dziedzinie dbam o interesy twórców poszczególnych prac i dzieł objętych ochroną własności intelektualnej, oferując kompleksową pomoc i rzetelne wsparcie w przypadku jej naruszenia.

Jak można chronić własność intelektualną?

Istnieje wiele form ochrony własności intelektualnej. Do najpopularniejszych zaliczamy np. możliwość powołania się na prawo autorskie, zachowanie tajemnicy dotyczącej przedmiotu ochrony, pobieranie opłat licencyjnych za korzystanie z przedmiotu ochrony, zakaz powielania i czerpania korzyści wynikających z udostępniania przedmiotu ochrony oraz prawo do kontroli nad produkcją powiązanych z przedmiotem ochrony utworów zależnych. Maksymalny czas ochrony własności intelektualnej obejmuje okres od 10 lat, np. w przypadku wzorów użytkowych do ochrony bezterminowej — w oznaczeniach nazw geograficznych.

Jeśli jesteś zainteresowany zgodną z prawem, pełną ochroną własności intelektualnej możesz skorzystać z pomocy prawnika takiego jak Aneta Walczewska.