Ochrona patentowa wynalazku

Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych

Każdy wynalazek i wzór użytkowy zgłoszony do odpowiedniej instytucji może otrzymać ochronę prawną nawet na 20 lat. Aby dopiąć wszelkich formalność, a przede wszystkim ocenić wartość patentową, niezbędna jest pomoc doświadczonego prawnika. Należy również określić, czy dany wytwór rzeczywiście jest wynalazkiem. W polskim prawie nie ma przypisanej konkretnej definicji, dlatego za wynalazek można uznać każdy wytwór ludzkiego umysłu, który utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu. Wynalazkiem nie są gry, programy cyfrowe, przedmioty mające jedynie walor estetyczny, teorie naukowe, wzory matematyczne i wiele innych. Określono również grupę wynalazków, których nie dotyczy ochrona prawna.

Co w praktyce daje ochrona patentowa wynalazku?

Ochrona patentowa wynalazku gwarantuje wynalazcy zabezpieczenie do 20 lat od zgłoszenia, prawo wyłączne obowiązujące terytorialnie. Niektóre korzyści płynące z opatentowania wynalazku, to:

  • zwrot inwestycji,
  • dochody związane z nadaniem licencji innym podmiotom,
  • pozytywny wizerunek,
  • przewaga na rynku,
  • dostęp do grantów,
  • zwiększona pewność obrotu,
  • dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem prawa patentowego przez inne podmioty.

Patentów udziela Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Europejski Urząd Patentowy lub Światowa Organizacja Własności Intelektualnej w procedurze międzynarodowej.

Ochrona patentowa na wynalazek — zalety procedury regionalnej i międzynarodowej

Każde zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Wybór procedury regionalnej i międzynarodowej niesie za sobą wiele korzyści związanych nie tylko z wielkością obszaru ochrony (jedno zgłoszenie wywołuje skutek w wielu krajach), ale także jednolitych zasad przyznawania patentu, możliwości wnioskowania w języku ojczystym czy wieloetapowość, która pozwala oszacować wydatki.

Jeżeli szukasz doświadczonego prawnika, który doradzi Ci na każdym etapie wnioskowania o przyznanie ochrony patentowej na wynalazek czy określi zdolność patentową — skontaktuj się ze mną.