O mnie

Aneta Walczewska prawnik patentowy

Aneta Walczewska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji (2007 r.) oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, zakres : prawo własności przemysłowej (2010 r.).

Rzecznik patentowy od 2012 r.

Wpisana na listę zawodowych przedstawicieli przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Alicante, Hiszpania). Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie.