FAQ

Jak opatentować wynalazek?

Na początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie: co to jest patent? Jest to prawo do wyłącznego korzystania z danego wynalazku, czyli rozwiązania jakiegoś problemu i czerpania z tego tytułu korzyści majątkowej. Na całym świecie istnieją ograniczenia dotyczące patentów. Składa się na nie:

  • czas wynoszący maksymalnie 20 lat,
  • terytorium obejmujące jeden lub kilka krajów,
  • konkretne rozwiązanie opisane w zastrzeżeniach patentowych.

Aby móc chronić znak towarowy, czyli oznaczenie służące do komercyjnego odróżnienia danego towaru od innego, należy złożyć odpowiednie podanie oraz opłacić i przejść procedury wskazane przez Urząd Patentowy. Warto zaznaczyć przy tym, że prawo ochronne znaku towarowego ogranicza się do:

  • 10 lat, ale można je przedłużyć,
  • terytorium obejmującego jeden lub kilka krajów,
  • wskazanych towarów oraz usług,
  • formy znaku (słowa, grafiki lub połączenia tych elementów).

Czym charakteryzuje się wynalazek?

Nie każde innowacyjne rozwiązanie ma charaktery wynalazku. Kryterium, które musi spełniać Twój produkt lub usługa to:

  • nowość,
  • posiadanie poziomu wynalazczego,
  • możliwość wykorzystania w sposób przemysłowy.

Opatentować możesz również wynalazek biotechnologiczny.

Jak uzyskać patent na wynalazek?

Jeśli chcesz uzyskać patent na swój wynalazek — powinieneś udać się do odpowiedniego urzędu. Możesz też załatwić sprawę listownie lub elektronicznie. Jeżeli nie masz czasu zrobić tego osobiście — możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika. W jego charakterze występuje m.in. rzecznik patentowy.

Anety Walczewska — rzecznik patentowy z siedzibą w Łodzi

Jeżeli chciałbyś opatentować wynalazek, jednak nie masz czasu zająć się formalnościami lub nie czujesz się pewnie, jeśli chodzi związane z procedurami przepisy — możesz skorzystać z pomocy biura patentowego, takiego jak to prowadzone przez Anetę Walczewską. Terminy spotkań z Klientami odbywają się po uprzednim kontakcie telefonicznym.